"Och säg mig Gud, är kärnan där? " : några reflektioner kring jaget i relation till Gud i fem tidiga dikter av Solveig von Schoultz

Sisältyy julkaisuun: Modernitetens ansikten : livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur s. 139-162
Envall, Carola
2001