Åttio år Edith Södergran verk och reception 1916-1995 : en bibliografi

Backman, Carita, Storå, Siv
Svenska litteratursällskapet i Finland 1996
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää