Vapauden ja velvollisuuden ristiriita kehitysromaanin mahdollisuudet 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alun naiskirjallisuudessa

Aalto, Minna
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2000
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia