En pääse kuvaa pakoon, minust' ei se luovu - Uuno Kailas

Sisältyy julkaisuun: Osana kaikkeudesta : tutkimus idealistisesta monismista 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa kirjallisuudessa 177-183
Lilja, Jenny
1989
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät