Täieline Eesti Vabariika Merle Karusoon Tammsaare dramatisointi psykologisena aviolittodraamana ja yhteiskunnallisena ajankuva

Sisältyy julkaisuun: Vallan verkot & hengen neuvokkuus. - s. 132-146
Kruuspere, Piret
1994
Viitatut tietueet
Viitatut teokset

Lue Lisää