En finsk oc en dansk författers behandling af samma berättelsermotiv

Sisältyy julkaisuun: Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik. - 77 (1914, senare halfåret) s. 269-272
Nordmann, P.
1914
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää