Frans Michael Franzén (1772-1847) Till den första kärleken

Sisältyy julkaisuun: Gnistor under himlavalvet s. 153-165
Isaksson, Folke
1982

Lue Lisää