Kirjallisuuden naiset naisten esityksiä 1840-luvulta 2000-luvulle

Rossi, Riikka, toimittaja, Isomaa, Saija, toimittaja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013
SKS:n toimituksia 1394
SKS:n toimituksia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset