Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg 1, Runebergs barna- och skolår : föredrag hållet i Borgå den 5 februari 1878

Strömborg, J. E.
Edlund 1880
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät