Författaren, förläggarna och forskarna J. L. Runeberg och utgivningshistorien i Finland och Sverige

Forssell, Pia
Svenska litteratursällskapet i Finland 2009
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää