”Vanhan piian” kertomus ja kokemus : kielen ja näkökulmien kirjallinen leikki Minna Canthin novellissa

Sisältyy julkaisuun: Joutsen (2014) , s. 36-47
Hatavara, Mari, kirjoittaja
2014
Artikkelit - Artiklar
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät