Studier öfver Runeberg 1, Inbjudningsskrift till den högtidlighet, hvarmed professoren i anatomi, med. doktorn herr Hjalmar Ossian Lindgren kommer att i embetet inställas

Ljunggren, Gustaf
[Lunds universitet] 1882
Lunds universitets årsskrift
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset