Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg 17. d., 1, Översättning och kommentar till uppsatser och avhandlingar på latin

Runeberg, Johan Ludvig, Zilliacus, Henrik
Svenska vitterhetssamfundet 1972
Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät