Samlade skrifter Del 12, bd. 2, häft 1, Kommentar till Episka dikter

Runeberg, Johan Ludvig, Wrede, Johan, Wretö, Tore, Nordberg, Krister
[Svenska litteratursällskapet i Finland] 1986
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää