Historiska och litteraturhistoriska studier 72

Strömberg, John, Svahn, Henrik
Svenska litteratursällskapet i Finland 1997
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset