Aleksis Kivi's Seitsemän veljestä textual insights

Ingår i publikationen: Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum, s. 265-266
Luthy, Melvin J.
1995
Refereade poster
Refererade upphovsmän Refererade verk