Vårt land - närhetens, kärlekens och historiens mål

Ingår i publikationen: Soi sana kultainen : Maamme-laulun viisitoista vuosikymmentä = Vårt land : vår nationalsång 150 år s. 27-42
Wrede, Johan
1998
Refereade poster
Refererade upphovsmän Refererade verk