Albert Edelfelt ja vänrikki Stoolin tarinat Albert Edefelt och fänrik Ståls sägner = Albert Edefelt and the tales of ensign Stål

Pitkänen, Maritta, Tamminen, Marketta, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Porvoon museo
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö : Porvoon museo 1998
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset