Volksdichtung und Kunstgedicht über Elias Lönnrots Kalevala und Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner

Ingår i publikationen: Literatur und nationale Identität. 2. - s. 29-48
Wrede, Johan
1999
Refereade poster
Refererade upphovsmän Refererade verk