Litteratur och verklighetsförståelse idémässiga aspekter av 1900-talets litteratur

Pettersson, Anders, Pettersson, Torsten, Tyrberg, Anders
Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk 1999

Lue Lisää