Från Runar Schildts novell "Köttkvarnen" till filmen Den stulna döden en adaptations tillkomst och tidsnivåer

Rosenberg, Henrik
Åbo Akademi 1995
Meddelanden / Åbo Akademi. Litteraturvetenskapliga institutionen
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää