Mustan korpin varjossa naisen mahdollisuudet ruumillisuuteen ja haluun Arvid Järnefeltin teoksessa Minun Marttani

Sisältyy julkaisuun: Modernin lumo ja pelko : kymmenen kirjoitusta 1800-1900 -lukujen vaihteen sukupuolisuudesta. - s. 244-260
Toikka, Minna
2000
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset