Naiset arvojen ja asenteiden muuttajina Minna Canthin, L. Onervan ja Hagar Olssonin tuotannon reaktioita naisen asemaan

Sisältyy julkaisuun: Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. - 34(1982), s. 33-47
Kunnas, Maria-Liisa
1982
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät