Moraalikritiikkiä ja psykologista tulkintaa Macbeth, J. L. Runeberg ja Israel Hwasser

Sisältyy julkaisuun: Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. - 27 (1973), s. 169-179, 217
Sihvo, Hannes
1973
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät