Keisarin uudet vaatteet Veijo Meren ja Jaakko Puokan Kivi-tulkintojen punnintaa

Sisältyy julkaisuun: Kanava. - 9(1981) : 7, s. 424-426
Saarenheimo, Eero, Rahikainen, Esko
1981
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää