Aleksis Kivi, Finlands största finskspråkiga författare till hundraårsminnet den 10 oktober 1934.

Sisältyy julkaisuun: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. - 1934, s. 321-335
Bergh, Volmar
1934
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää