Aleksis Kivi, Finlands största finskspråkiga författare till hundraårsminnet den 10 oktober 1934.

Ingår i publikationen: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. - 1934, s. 321-335
Bergh, Volmar
1934
Refereade poster
Refererade upphovsmän

Läs mera