"Det har olika gånger hänt att det var något som borde göras och då bad man mig göra det"

Ingår i publikationen: BLÅ. - 2(1984), s. 106-110
Stenwall, Åsa, Sundgren, Tatiana
1984
Refereade poster
Refererade upphovsmän