Begär och begäran om Runebergs dikt "Simningen"

Ingår i publikationen: Finsk tidskrift. - 1989 : 2-3, s. 136-142
Platen, Magnus von
1989
Refereade poster
Refererade upphovsmän Refererade verk