Tacituksen kynän arvoinen sankari Elias Lönnrotin elämänvaiheet ja kulttuurihistoriallinen suurtyö

Sisältyy julkaisuun: Carelia : Karjalan ASNT:n kirjailijaliiton kaunokirjallinen ja yhteiskuntapoliittinen kuukausijulkaisu. - 2001 : 3, s. 97-125
Karhu, Eino
2001
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää