"No eipä se liika rehellisyyskään hyvä ole, hautaan se näkyy vievän" työ ja seksuaalisuus Helgen identiteetin rakentajina Arvid Järnefeltin teoksessa Greeta ja hänen Herransa

Sisältyy julkaisuun: Identiteettiongelmia suomalaisessa kirjallisuudessa s. 244-257
Toikka, Minna
1995
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset