Kalevala siltana kansankulttuurin ja korkeakulttuurin välillä

Sisältyy julkaisuun: Kalevala, perinne ja koulu. - Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. - s. 25-44 32(1985), s. 25-44
Lehtipuro, Outi
1985
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää