Avgrund och paradis studier i den estetiska idealismens litterära tradition med särskild hänsyn till Edith Södergran

Lillqvist, Holger
Svenska litteratursällskapet i Finland 2001
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
(1)
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää