Översättningsnormer eller språkvårdsnormer i de svenska översättningarna av Juhani Ahos "Rautatie"

Sisältyy julkaisuun: Svenskan i Finland. - 75 (2001), s. 93-103
Lilius, Pirkko
2001
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää