The Finnish national anthem in translation deixis and national sentiment

Ingår i publikationen: Mission, vision, strategies, and values. - s. 187-194
Pettersson, Bo
2001
tid
Refereade poster
Refererade upphovsmän Refererade verk

Läs mera