Lönnrot runonkeruussa Kesälahdella 1828.

Sisältyy julkaisuun: Pirta. - 41 (2002) : 1, s. 10-12
Kupiainen, Tarja
2002
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää