Elias Lönnrotin ja Jakov Grotin kirjeenvaihto johdantoartikkeli ja tekstien ja selitysten valmistelu Eino Karhu

Sisältyy julkaisuun: Carelia. - 2002 : 3, s. 50-78
Lönnrot, Elias, Grot, Jakov, Karhu, Eino
2002
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät