Aukollisen kertomisen taidosta jatkoa Kaarin kanssa tammiglögeillä 30.1.2002 käytyyn keskusteluun

Sisältyy julkaisuun: Kirjoja ja muita ystäviä. - s. 103-109
Kirstinä, Leena
2002
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät

Lue Lisää