Sokeus ja oivallus metaforan retoriikkaa Friedrich Nietzschen ja Edith Södergranin teksteissä

Sisältyy julkaisuun: Kuvien kehässä : tutkielmia kirjallisuudesta, poetiikasta ja retoriikasta s. 54-92
Haapala, Vesa
2003
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät