Ainokaiselleni näkyvä ja näkymätön Ain'Elisabet Pennasen rakkaudessa Juhani Siljoon

Itkonen, Matti
Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos 2002
Refereade poster
Refererade upphovsmän