Sotakirjat paraatimarssilla sodan ja kirjallisuuden kulttuurisia kosketuskohtia

Sisältyy julkaisuun: Bibliophilos. - 62 (2003) : 2, s. 6-13
Niemi, Juhani
2003
Viitatut tietueet
Viitatut teokset

Lue Lisää