Mot en fördjupad bild av J. L. Runeberg Svenska litteratursällskapet inför Runebergjubileet 2004.

Sisältyy julkaisuun: Källan. - 2003 : 2, s. 1-2
Andersson, Håkan
2003
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset