Det första trycket av Vårt land i Borgå Tidning den 2 januari 1847.

Sisältyy julkaisuun: Presshistoriska och andra studier : tillägnade Torsten Steinby på 75 årsdagen den 25 augusti 1983. - Presshistoriska och andra studier tillägnade Torsten Steinby. - s. 227-236 s. 227-235
Wrede, Johan
1983
Viitatut tietueet
Viitatut tekijät Viitatut teokset

Lue Lisää