Elisabeth Blomqvist, hennes liv och gärning: en biografisk studie, enligt brev och dagboksanteckningar - 1

Westermarck, Helena
Helsingfors: Söderström, 1916
LÄS
URN:NBN:fi-fd2010-00000237