Finlands första kvinnliga läkare Rosina Heikel: kvinnospår i finländskt kulturliv

Westermarck, Helena
Helsingfors: Söderström, 1930
LUE
URN:NBN:fi-fd2010-00000316

Lue Lisää