Mathilda Rotkirch, Finlands första målarinna: en kulturbild

Westermarck, Helena
Helsingfors: Söderström, 1926
Se även Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland, 186.
LUE
URN:NBN:fi-fd2010-00000317