Elisabeth Blomqvist, hennes liv och gärning: en biografisk studie, enligt brev och dagboksanteckningar - 2

Westermarck, Helena
Helsingfors: Söderström, 1917
LUE
URN:NBN:fi-fd2010-00000459