En patriot utan fosterland: anteckningar från det Finland som varit

Tavaststjerna, Karl August
Helsingfors: Söderström, 1896
Lisäpainokset: 2. uppl. 1898 (260 s.).
LUE
URN:NBN:fi-fd2010-00000497

Lue Lisää