Laureatus: epopé i tretton sånger jämte en samling efterlämnade lyriska dikter

Tavaststjerna, Karl August
Stockholm: Alb. Bonnier, 1897
LÄS
URN:NBN:fi-fd2010-00000499

Läs mera