Läsning för finnar uti blandade fosterländska ämnen af C. A. Gottlund - Första häftet

Gottlund, Carl Axel
[Helsingfors]: [Gottlund], 1864[-1866] (Helsingfors : Widerholm)
Impr.: L. Heimbürger.
Kannessa painovuosiksi ilmoitettu 1864-1866.
Jälkisanojen päiväys: den 28 februari 1866.
LUE (osa 1)
LUE (osa 2)
URN:NBN:fi-fd2010-00000161